DETAIL AKTUALITY

WSDP

4. března 2019

V návaznosti na nařízení Evropské Unie GDPR zavedl ČÚZK od nového roku velmi zásadní změny v distribuci údajů dat katastru nemovitostí. Nová data VFK budou pseudoanonymizovaná tzn., budou vydávána bez osobních údajů. K práci s osobními údaji vlastníků parcel, ale i účastníků řízení (a to včetně názvů právnických osob) bude nutné napojit mapový informační systém na webové služby dálkového přístupu (WSDP). Toto napojení bude umožněno prostřednictvím modulu WSDP v informačním systému. Ten umožní získat výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML.

Pro možnost kontinuální práce s daty KN v mapovém informačním systému jsme provedli na začátku roku 2019 naplnění stávající databáze daty KN platnými k 1. 1. 2019. To je poslední plný import katastrálních dat včetně dat vlastníků, který budeme schopni provést. Tato data bude pak možné nadále používat ve stávající aplikaci. Všechny další importy budou již obsahovat pseudoanonymizovaná data oprávněných subjektů. Aby bylo možné data v mapovém informačním systému odpseudoanonymizovat, bude potřebné rozšířit stávající modul pracující s daty katastru nemovitostí (T-WIST REN) o modul, který, bude pracovat s pseudoanonymizovanými daty (obsah výměnného formátu VFK v. 5.3) a online komunikovat se službami pro zjištění podrobných informací o oprávněných subjektech (vlastnících a účastnících řízení).

Klienty, kteří mají zřízen účet k WSDP na ČUZK, prosíme o jeho zaslání a my uděláme napojení do mapového informačního systému modulu WSDP. Jen upozorňuji, že přístupové údaje k WSDP jsou jedinečné a liší se od přístupových údajů do Czech pointu.

U klientů, kteří nemají zřízen účet k WSDP na ČUZK, je třeba si o přístup zažádat.
Návod naleznete na ČUZK, stejně jako podrobné informace.
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Zrizeni-
uctu-dalkoveho-pristupu.aspx#zadost

Zažádání prostřednictvím datové schránky IDDS uuaaatg:

  • totožnost se považuje za prokázanou, je-li dokument „Žádosti“ zaslán prostřednictvím datové schránky žadatele (v případě fyzických osob pouze prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, v případě právnických osob pouze prostřednictvím datové schránky právnické osoby),
  • „Žádost“ nesmí být vytištěna, fyzicky podepsána a naskenována.
Autor: geomorava