Geomorava

Nabízíme jednoduché a účinné řešení v oblasti map, pomáháme usnadnit správu a evidenci majetku a veškerých dat, které jsou založeny na geografické poloze. Našimi klienty jsou města, obce, zemědělská družstva, honební společenství a obecně všechni vlastníci jakéhokoli území, kteří jej chtějí efektivně spravovat.

efektivní správa dat pomocí webové mapové aplikace

vypracujeme pro Vaši obec orientační plán obce

vyhotovíme dle Vašich potřeb pasporty všeho druhu

Naše služby

Správa majetku

Jsme distributory Mapového informačního systému GEOSENSE v Olomouckém a Zlínském kraji.

Mapový informační systém umožňuje zobrazení mapových podkladů, územních plánů, inženýrských sítí, zájmových bodů a dalších dat vždy ve spojení s katastrem nemovitostí, co umožňuje snadnou správu daného území.

Tvorba a tisk map

Zajišťujeme zpracování mapových pokladů a  následný tisk výsledných map dle Vašich požadavků.

Může se jednat o přehledové mapky, plány měst a obcí či upravené výstupy z mapové aplikace. Jsme schopni zajistit tisk na běžný papír, fotopapír i vodě a větru odolnou fólii pro účely velkoformátových plánů měst a obcí.

foto: orientační plán obce v Babicích foto: orientační plán obce v Babicích

Pasporty

Zpracováváme pasporty pro efektivnější správu měst a obcí:

 • pasport místních komunikací
 • pasport dopravního značení
 • pasport hřbitova
 • pasport veřejného osvětlení

Mapová aplikace Geosense pak nabízí plnohodnotné prostředí pro správu a evidenci jednotlivých pasportů včetně zobrazení v mapovém prostředí. Na základě dat pasportů je možné vytvářet sestavy a tematické mapy, efektivně spravovat území obce včetně např. plánování zimní a letní údržby úseků komunikací a chodníků.


Mapový informační systém GEOSENSE nabízí:

 • on-line řešení – snadno dostupné na internetu, v mobilu i tabletu
 • žádné licence ani elektronické klíče
 • přihlášení odkudkoli, neomezený počet přístupů
 • jednoduché intuitivní ovládání bez nutnosti zaškolení
 • kompletní databáze katastru nemovitostí
 • evidence majetku (pasporty komunikací, veřej. osvětlení, zeleně, hřbitova, …)
 • zpřístupnění geografických informací občanům
 • vkládání fotografií, videí, internetových odkazů, projektové dokumentace
 • možnost vlastních úprav a snadného vkládání dat

Geodetické práce

Geomorava s.r.o. zajišťuje veškeré práce v oboru zeměměřictví a to jak práce pro katastr nemovitostí, tak práce v oblasti inženýrské geodezie a účelového mapování.

Geometrický plán

 • Pro rozdělení pozemku – při prodejích, směnách, změnách kultur nebo využití
 • Změnu hranic pozemku – změny vlastnictví pozemku
 • Vyznačení nebo změna obvodu budovy – podklad ke kolaudaci, změny při přístavbách, demolicích
 • Doplnění informací o pozemek evidovaný doposud zjednodušeným způsobem – řešení pro pozemky v půdních celcích s neexistující hranicí
 • Vyznačení vlastníky vytyčené nebo zpřesněné hranice – předchází vlastnickým sporům o hranice
 • Vyznačení věcného břemene – služebnost chůze, jízdy, vedení IS apod.

Vytyčení pozemku a zpracování předepsané dokumentace

Inženýrská geodezie

 • Účelová mapa (obce, závodu, území)
 • Vytyčení stavby (zajištění polohy stavby, vytyčení jednotlivých prvků stavby)
 • Inženýrské sítě (vytyčení, zaměření inženýrských sítí)
 • Měření profilů
 • Určení kubatur
 • Jeřábové dráhy
 • Skutečné provedení stavby (liniové stavby, plošné stavby, inženýrské sítě)

Reference

Zobrazení inženýrských sítí (vodovod, elektrické vedení) v obci Bouzov.

Zobrazení územního plánu dle standardu Minis v obci Radiměř.

Zobrazení informací o hrobovém místě v evidenci hřbitova v obce Rataje.


Spolupracujeme